4116

Mevzuat


6331 Sayılı Kanunun  iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluklarını düzenleyen maddelerin
yürürlülük süreciTehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfta  50 den az çalışanları olan iş yerleri için 1.1.2014 e kadar ertelendir.

Tam metin
 2 Ağustos 2013 Cuma Resmi Gazete sayısı 28726

MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”
 
MADDE 56 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”İş sağlığı ve güvenliği konusu bir çok kanun ve yönetmelik ile bağlantılı olarak değerlendirilmesi gereken bir konudur.

İş verenlerinlerimizin kanuni yükümlülükleri 6331 Sayılı "İş sağlığı ve güvenliği" kanunu ve İş kanunu ile  tarif edilmektedir.
Ancak bu kanunlar ve bağlı yönetmelikler incelendiğinde bir çok kanun ve yönetmeliğe atıfda bulunulduğunu, hatta bazı konularda ilgili mevzuatın tarih sayısından bile bahsedilmediği dikkate edilmesi gereken bir konudur.

Örnek vermek gerekirse; işyeri hekiminin görevleri "İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" ile tanımlanmıştır. yönetmeliği incelediğinizde "gerekli tetkik ve muayeneler" ifadesi kullanımaktadır.

peki bu gerekli tetkikler nelerdir. ve bu tetkikleri kim yapar.

"Kömür ocağı " dediğimizde hepimiz birden kömür tozu " pnömokonyoz"  ve " Akciğer filmi" ifadelerini hatırlayıp biliyoruz..
oysa hizmetin yürütüldüğü yer  "çamaşır askısı" üreten bir işletme ise akciğer filmini çekmeye gerek varmı ?
Bu sorunun cevabı iş yerine ait  "risk analizinde" bulunması gerekir. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hava kalite ölçümünün yapılması gerekliliğini ifade eder. yapılan ölçüm sonucunda , kaynağında bertaraf çalışması yapılır. havalandırma ve kişisel koruyucu donanım kullanılma zorunluluğu getirilir. buna rağmen Risk devam ediyor ise Akciğer filmi ile yıllık kontroller yapılır.

Akciğer filmini kim çeker ve raporunu kim hazırlar.

Nasıl ki "Ehliyetinizin olması" dolmuşculuk yapabileceğiniz anlamına gelmiyor ve ilgili mevzuta göre aracınızı ruhsatlandırmanız gerekriyor ise;
Doktor hatta radyolji uzmanı  bir doktor olmanız;  Akciğer Filmi çekip, rapor hazırlayabileceğiniz anlamına gelmez. Sağlık Bakanlığımızın İlgili yönetmelikleri ile belirlenen şartları sağlayıp ruhsat almanız gerekir.
Raporu yazdığınız kağıdın üzerinde Sağlık Bakanlığınadan aldığınız Ruhsatta yazan ismin antetinin olması gerekir. 

Bu şartlar sağlandıktan sonra Akciğer filmini değerlendiren doktorun ismi uzmanlığı ve imzası ANLAM KAZANIR.

Bu kadar geniş bir mevzuata hakim olmak bir işverenden beklenemez. Beklenmemelidir de...
İş verenlerimizin hukuki bir danışmanlık hizmeti almasının ne kadar doğru olacağı barizdir.